پکیج رینگ مایع (آب،روغنی)

پکیج رینگ مایع (آب،روغنی)

پمپ هاي رينگ مايع (liquid ring)  تک استيج (one stage) يا (two stage)را ميتوان به صورت پکيج بسته و با حجم تخليه هاي مختلف روغن درگردش يا آب در گردش با خلاء نهايي 5 ميلي بار الي 33 ميلي بار استفاده کرد.
اجزاي تشکيل دهنده اين پکيج ها عبارت است از :
1-پمپ مايع در گردش liquidring (نسبت به حجم و خلاء و فشار نهايي)
2-مخزن (روغن يا آب)نسبت به ظرفيت پمپ مورد استفاده
3- فيلتر سپرايتورsepraytor روغن (مختص پکيج روغن)
4- تابلو برق با لوازم جانبي
5 – سيستم خنک کننده (کندانسور داخل مخزن يا رادياتور) با توجه به
6- اتصالات مربوط (شلنگ ، شير يکطرفه ،شير وکيوم ،گيج فشارمخزن ، گيج وکيوم و ترمومتر براي کنترل دماي روغن يا آب)