روتاری روغنی


این پمپ ها با به دام انداختن مقدار مشخصی از گاز و تخلیه آن در یک فرایند تکراری و مداوم خلاء ایجاد میکند .روتاری روغنی  با توجه به طراحی آسان و دسترسی راحت به قطعات و عدم نیاز به سرویس های کوتاه مدت از جمله پمپ های موثر در ایجاد خلا  روغنی حدود 10به توان4 - میلی بار می باشد
این پمپ با قدرت های مکندگی و خلاءنهایی مختلف قابل استفاده درتمامی صنایع است که به علت دارابودن مدار بسته روغن خنک شوندگی از طریق هوا و فیلتر جدا کننده روغن از هوا دارای خروجی تمیز و بدون روغن و دود است و آلودگی محیطی ندارد .
از محاسن این پمپ میتوان به سرویس راحت ( تعویض دوره روغن و فیلتر ) اشاره کرد که به همین دلیل  در صنایع مختلف ایران بیشتر از این نوع پمپ استفاده میشود .
از کاربرد پمپ روتاری روغنی در صنایع مختلف از جمله شرکت های دارو سازی ،صنایع تصفیه روغن ،سیستم های شیردوشی ، صنایع غذایی ، الکترونیک ، نانو تکنولوژی و... اشاره نمود .

پمپ وکیوم روتاری روغنی   پمپ وکیوم روتاری روغنی پمپ وکیوم روتاری روغنی

پمپ وکیوم روتاری روغنی پمپ وکیوم روتاری روغنی پمپ وکیوم روتاری روغنی