خرابی چرخدنده و تعویض چرخنده
چرخدنده قطعه حیاتی روتس بلوئر

در سیستم‌های روتس بلوئر قطعه اصلی و حیاتی سیستم تایمینگ یا چرخنده است که این قطعه به دلایل نبود روغن و حرارت و فشار بالا که در ادامه هر یک از موارد فوق را بررسی خواهیم کرد دچار نقص میگردد و با ساییدگی گام چرخ دنده با عث ایجاد تلرانس بیشتر میگردد که در مرحله اول باعث ایجاد صدای دراثربرخورد لوب با یکدیگر شده و در نتیجه باعث پس از چند ساعت کارکردن در این حالت با ضربات وارد شده با برخورد لوب‌های بلوئر بیرینگ‌ها از دور خارج و خرابی جبران ناپذیری به بلوئر وارد میکند.

تابلو فرمان دارای کنترل بار

در صورت وجود سیستم کنترل بار در تابلو فرمان و عمل آن سیستم خاموش و از ادامه صدمات جلوگیری میکند ولی در صورت استفاده مستقیم از برق بدون تابلو فرمان الکتروموتور همچنان به چرخش ادامه و لوب‌های با بلبرینگ خراب به آسیب‌های بیشتر می‌انجامد در ادامه چنین روندی با توجه به خروج لوب از سنتر سیلندر و برخورد با بدنه سیلندر به مرور دچار خوردگی و ساییدگی تیرک لوب میگردد که این روند باعث کاهش هوادهی و همچنین ایجاد دمای بالا در بدنه بلوئر میگردد که خود همین مورد حتی پس از تعمیر در صورت‌عدم ترمیم باعث بخار شدن روغن و خرابی مجدد چرخ دنده میگردد.

چک لیست های ارایه شده توسط سازنده

 بهترین راه پیشگیری از موارد بالا چک کردن به موقع چک لیست ارایه شده از طرف سازنده که شامل چک دوره‌ای فشار خروجی بلوئر، دما بدنه، میزان سطح روغن در حالت خاموش (در حالت روشن بودن بلوئر روغن در فضای داخل کارتر روغن پخش شده و قابل روئیت نیست) میزان لرزش و میزان صدای دستگاه است. در صورت مشاهده هر یک از موارد فوق حتما دستگاه خاموش و پس از بررسی دقیقتر در صورت وجود ایراد با سرویسکار یا شرکت سازنده ایراد مطرح و برطرف شود تا ازخسارت‌های مالی جلوگیری شود.

خرابی چرخ دنده بلوئر
تعمیرات روتس وکیوم لیبولد وaerzen ,tuthill

در برخی موارد مشاهده شده که ورود گرد و غبار در قسمت هوای ورودی roots blower وعدم وجود فیلترینگ مناسب هوا گرد و غبار به قسمت رینگ‌های آبندی نفوذ و پس از مدتی کارکرد رینگ‌های آبندی از حالت عادی خارج و دچار قفل شدگی در داخل بوش رینگ میگردد که پی از ایجاد خوردگی در هوزینگ رینگ باعث نشت روغن به داخل بلوئر یا روغن ریزی از قسمت زیر بلوئر میگردد و با توجه به نشت روغن وعدم چک سطح روغن توسط اپراتور و بدون روغن کارکرد دنده‌های روتس بلوئر باعث خرابی چرخ دنده میگردد.

روغن نامناسب

روغن نامناسب یکی دیگر از دلایل خرابی چرخ دنده بوده که تقریبا همه سازنده‌های روتس بلوئر تاکید بر استفاده از یک نوع روغن با ویسکوزیته معلوم میکنند ولی با وجود روغن‌های تقلبی و نامناسب روغن استفاده شده در روتس بلوئر که تحمل دمای بالایی را ندارند پس از یک مرحله داغ شدن حالت چسبندگی بالا را از دست داده و در بین گام‌های دنده عملکرد مناسبی ندارند که پس از طی مدتی مانند قیر در کف کارتر ته‌نشین و باعث خطای اپراتور مبنی بر اینکه سطح روغن دستگاه مناسب است میشود.

خرابی بلوئر به دلیل عدم سرویس و تعویض روغن
ایراد های احتمالی و قابل پیش بینی بلوئر

استفاده مدام و بدون استراحت از roots blower

استفاده مداوم از این نوع بلوئرها بدون استراحت ممکن است منجر به وقوع چندین مشکل شود:

افتراق حرارتی:

افتراق حرارتی در بلوئرها به دلیل چند عامل می‌تواند رخ دهد. این عوامل ممکن است باعث افزایش دما و حرارت دستگاه شوند:

  1. **فرآیند فشرده‌سازی: **

در بلوئرها، هوا یا گاز توسط لوازم داخلی فشرده می‌شود. این فشرده‌سازی باعث افزایش دما می‌شود. اگر این فشرده‌سازی به صورت مداوم و بدون استراحت انجام شود، دما به طور مداوم افزایش می‌یابد.

  1. **اصطکاک داخلی: **

حرکت قطعات داخلی بلوئر باعث ایجاد اصطکاک و سایش می‌شود. این اصطکاک نیز باعث افزایش دما می‌شود. استفاده مداوم و بدون استراحت ممکن است این اصطکاک و سایش را تشدید کند و در نتیجه حرارت افزایش یابد.

  1. **خصوصیات حرارتی مواد: **

قطعات داخلی بلوئر ممکن است از موادی تشکیل شده باشند که خصوصیات حرارتی خاصی داشته باشند. در شرایط استفاده مداوم، این خصوصیات ممکن است باعث افتراق حرارتی شوند.

  1. **کاهش تبادل حرارت با محیط: **

استراحتهای منظم به دستگاه فرصت می‌دهد تا حرارت به محیط اطراف منتقل شود و دما کاهش یابد. در صورت که بلوئر بدون استراحت کار کند، این تبادل حرارت با محیط کاهش می‌یابد و حرارت به طور مداوم در داخل دستگاه افزایش می‌یابد.

فرسایش:

استفاده مداوم از بلوئر بدون استراحت می‌تواند به چند دلیل باعث کاهش عمر مفید دستگاه شود:

  1. **فرسایش: **

استفاده بدون استراحت ممکن است باعث افزایش فرسایش قطعات داخلی بلوئر شود. فشارها و اصطکاک‌های بیشتر ناشی از استفاده مداوم می‌توانند باعث سایش سریع‌تری در قطعات حساس شوند. این فرسایش ممکن است منجر به کاهش دقت و کارایی قطعات گردد.

  1. **استرس حرارتی: **

حرارتی که به دلیل فشرده‌سازی هوا یا گاز در بلوئر ایجاد می‌شود، ممکن است با استفاده بی‌استراحت به میزان بیشتری افزایش یابد. این افتراق حرارتی ممکن است باعث تغییر خصوصیات مواد سازنده قطعات شود و به عنوان یک استرس حرارتی عمل کند، که در نهایت به کاهش عمر مفید تجهیزات منجر می‌شود.

  1. **کاهش راندمان: **

استفاده مداوم بدون استراحت می‌تواند به کاهش راندمان بلوئر منجر شود. کاهش راندمان نشان‌دهنده‌عدم انجام بهینه کارکرد بلوئر و افت کارایی آن است، که در نهایت منجر به کاهش عمر مفید می‌شود.

  1. **نوسانات فشار و دما: **

استراحتهای منظم به بلوئر این امکان را می‌دهند که نوسانات فشار و دما بهبود یابد. استفاده مداوم بدون استراحت می‌تواند به تغییرات سریع‌تر و ناپیوسته در فشار و دما منجر شود که بر قطعات و سیستم کلی تأثیر منفی دارد.

  1. **کاهش تبادل حرارت: **

استراحتهای منظم به بلوئر این امکان را می‌دهد تا حرارت به محیط اطراف منتقل شود. استفاده مداوم بدون استراحت ممکن است تبادل حرارت نامناسبی ایجاد کند و حرارت در داخل دستگاه به میزان بیشتری تجمع یابد.

در نتیجه، ترکیب این عوامل می‌تواند باعث کاهش عمر مفید بلوئر شود و نشان‌دهنده ضرورت رعایت نکات نگهداری، استراحت، و نصب صحیح دستگاه باشد. کاهش عمر مفید:

استراحتهای منظم می‌تواند عمر مفید بلوئر را افزایش دهد. عدم استراحت و استفاده مداوم ممکن است منجر به خستگی سریعتری از قطعات شود و به کاهش عمر مفید دستگاه منجر گردد.

کاهش کارایی:

با گذر زمان و استفاده مداوم، کارایی بلوئر ممکن است کاهش یابد. این مسئله می‌تواند به دلیل فرسایش، افتراق حرارتی یا دیگر مشکلات فنی باشد.

افزایش مصرف انرژی:

لوئرها، مانند سایر دستگاه‌های فشارزا، نیاز به استراحت دارند تا حرارت تولید شده به محیط اطراف منتقل شود و دستگاه خنک شود. استراحتهای منظم به دستگاه این امکان را فراهم می‌کند که حرارت اضافی از دستگاه به محیط دفع شود. در صورت استفاده مداوم بدون استراحت، احتمال افزایش دما و تجمع حرارت در دستگاه افزایش می‌یابد، که نیاز به مصرف انرژی بیشتر برای خنک کردن دستگاه را ایجاد می‌کندر نتیجه، استفاده مداوم از بلوئرها بدون استراحت می‌تواند به مشکلات فنی و کاهش عمر مفید دستگاه منجر شود.

 بهتر است همواره توصیه‌های تولید کننده و راهنمایی‌های نگهداری مرتبط با استراحت و نگهداری دستگاه را رعایت کنید تا از مشکلاتی ناشی از استفاده بی‌استراحت جلوگیری کنید.

خط هوادهی بلوئر های شرکت توئلید شیر خشک نسله قزوین