سرویس بلوئر aerzen

عیب یابی و رفع عیب روتس بلوئر 

*فشار بیش از حد در خروجی بلوئر
 1. عیب بلوئر: ظرفیت هوای تولیدی بیش از حد هوای مورد نیاز
 2. راه حل رفع عیب:

   – کاهش سرعت دوران بلوئر و یا در صورت امکان تخلیه هوای اضافی در هوای آزاد (استفاده از شیر ونت) 

* تخلیه از شیر اطمینان به طور مداوم
 1. عیب بلوئر: فشار بیش از حد خروجی، تنظیم شیر پایین‌تر از مقدار تنظیم خط تولید است.
 2. راه حل رفع عیب:

   – تنظیم دور بلوئر به حد مجاز.

   – بررسی مصرف قدرت در دورها و فشارهای مختلف با دقت و جلوگیری از افزایش آمپر مصرفی الکتروموتور.

*داغ کردن دستگاه و یا هوای خروجی
 1. عیب بلوئر: فشار اعمال شده روی دهانه خروجی بیشتر از فشار هوای خروجی بلوئر است.
 2. راه حل رفع عیب:

   – افزایش قطر لوله تخلیه.

   – حذف عواملی که مانع جریان هوا می‌شوند و تخلیه را از مسدودیت و خفگی جلوگیری کنند.

   – کاهش سرعت دوران بلوئر.

* لرزش‌ها و صداهای غیر معمول بلوئر
 1. عیب بلوئر: فرسایش بیش از حد بلبرینگ‌های بلوئر یا خوردگی لوله دمنده.
 2. راه حل رفع عیب:

   – بررسی و تعویض بلبرینگ‌های فرسوده.

   – بررسی و تعویض لوله دمنده در صورت خوردگی یا آسیب.

*ظرفیت کم هوا
 1. عیب بلوئر:  گرفتگی فیلتر هوای ورودی بلوئر 
 2. راه حل رفع عیب:

     – تمیز کردن یا تعویض فیلتر هوای ورودی.

     – سفت کردن تسمه بلوئر 

  * نشت روغن
  1. عیب بلوئر: نشت روغن از سوراخ‌های تخلیه روغن یا مقدار زیادی روغن در مخزن.
  2. راه حل رفع عیب:

     – تنظیم مقدار روغن به تناسب دستورالعمل موجود در کاتالوگ بلوئر.

     – تعویض کاسه نمد در صورت سوختگی و خرابی