مشاوره تلفنی ۷-۶۵۶۱۰۹۸۶-۰۲۱ info@sabalanvacuumpumps.com

الف - فشار بیش از حد خروجی بلوئر: 

 عیب بلوئر   راه حل رفع عیب 
ظرفیت هوای تولیدی بیش از حد هوای مورد نیاز است.  کم کردن سرعت دوران بلوئر و یا در صورت امکان تخلیه هوای اضافی در هوای آزاد-استفاده از شیر ونت-اطمینان
گرفتگی و یا خفگی در لوله دمنده  بازکردن عامل گرفتگی و یا خفگی 
دریچه شیر یک طرفه گیر دارد و کاملا باز نمی شود.  دریچه شیر یک طرفه کنترل شود و روغن کاری شود تا به راحتی باز و بسته
شود.بررسی بسته شدن صحیح اتصالات دو طرف شیر یکطرفه

 

 

 

 

 ب - تخلیه از شیر اطمینان به طور مداوم: 

 عیب بلوئر  راه حل رفع غیب
فشار بیش از حد خروجی   تنظیم شیر پایین تر از مقدار تنظیم خط تولید است، فشار را تا حد مجاز پایین آورید)تنظیم دور بلوئر(. شیر مجددا روی فشار بالاتر تنظیم گردد. 

 

 

با توجه به جدول های موجود در کاتالوگ بلوئر ها دقت شود که مصرف قدرت در دور ها و فشار های مختلف، فشاری بیش تر از فشار تعیین شده گرفته نشود زیرا باعث افزایش آمپر الکترو موتور میشود. بنابراین بایستی فشار بلوئر طوری تنظیم شود که آمپر مصرفی الکترو موتور کمتر از آمپر نامی )نوشته شده روی پلاک موتور( باشد و برای اینکار از شیر اطمینان استفاده شود تا اگر فشار بالا رفت شیر اطمینان باز شده و عمل تخلیه انجام شود، به هر حال بایستی شیر اطمینان بلوئر همواره کنترل شود تا با افزایش فشار باز شود. لازم است در ابتدای راه اندازی شیر اطمینان برای شبکه تنظیم شود و آمپر الکتروموتور نیز کنترل شود تا قبل از باز شدن شیر اطمینان، موتور افزایش جریان )over load( نداشته باشد. 

 ج - داغ کردن دستگاه و یا هوای خروجی: 

 عیب بلوئر  راه حل رفع عیب بلوئر 
فشار اعمال شده روی دهانه خروجی از فشار هوای خروجی بلوئر بیشتر است.  قطر لوله تخلیه را زیاد کنید هرچیزی که جلوگیری و خفگی ایجاد کند، حذف کنید و در صورت امکان سرعت دوران بلوئر را کم کنید. 
فیلتر هوای ورودی گرفته است.  فیلتر را تمیز و یا تعویض کنید. 
غلظت روغن بالاست یا مقدار روغن اضافی است.  روغن تعویض شود و سعی شود از مناسب ترین و بهترین روغن بلوئر موجود استفاده شود. 
مقدار روغن اضافی است.  مقدار آن را بر اساس دستورالعمل های موجود در کاتالوگ بلوئر تنظیم کنید. 
درجه حرارت محیط محل نصب بلوئر ها با لحاظ مسدود بودن بالا رفته است.  ضروریست محیط تهویه شود. 

 

 

 

 

 

د - لرزش ها و صدا های غیر معمول بلوئر 

عیب بلوئر  راه حل رفع عیب بلوئر 
فرسایش بیش از حد بلبرینگ های بلوئر  بلبرینگ ها بلوئر را چک کنید. اگر فرسودگی بیش از حد مجاز بود. آن ها را عوض کنید. 
غلطک های بلوئر از حالت اولیه خارج شده اند و با هم دیگر برخورد دارند.(به دلیل ورود جسم خارجی و یا غبار)  جهت تعمیر با شرکت صنایع وکیوم سبلان تماس بگیرید. 
چرخ دنده های دو سر روتور های بلوئر  فرسوده شده و یا آسیب دیده اند.  چرخ دنده های بلوئر باید تعویض شوند. 

 

 

 

 

 ه - ظرفیت کم هوا: 

عیب بلوئر  راه حل رفع عیب بلوئر 
فیلتر هوای ورودی بلوئر گرفته است.  فیلتر هوای بلوئر را تمیز و یا تعویض کنید. 
تسمه بلوئر لیز میخورد.  تسمه بلوئر را سفت کنید. 
خوردگی لاب های بلوئر و یا خوردگی سرسیلندرها  جهت تعمیر با شرکت صنایع وکیوم سبلان تماس بگیرید.
دور الکتروموتور کاهش یافته است (افت ولتاژ، نیم سوز شدن الکتروموتور)  رفع افت ولتاژ، تعویض یا تعمیر الکترو موتور 

 

 

 

 

 

 و - فشار زیاد روی موتور، مصرف بیش از حد مجاز آمپر موتور 

عیب بلوئر  راه حل رفع عیب بلوئر 
ظرفیت بلوئر بیش از حد مورد نیاز خط تولید است که باعث ازدیاد فشار می شود.  هوای زیادی را در هوای آزاد تخلیه کنید و یا در صورت امکان سرعت دوران بلوئر را کم کنید.
فیلتر ورودی هوا بلوئر گرفته است.  فیلتر ورودی هوا بلوئر را تمیز یا تعویض نمایید. 
لاب های بلوئر به هم گیر می کنند و روی هم تکان میخورند.  بلوئر را فورا خاموش کنید و جهت تعمیر با شرکت صنایع وکیوم سبلان تماس بگیرید. 

 

 

 

 

 ی - نشت روغن: 

عیب بلوئر  راه حل رفع عیب بلوئر 
مقدار زیادی روغن در مخزن روغن و نشت روغن از سوراخ های تخلیه روغن زیر سر سیلندر و بلوئر مقدار روغن را بر اساس دستور العمل موجود در کاتالوگ بلوئر تنظیم کنید. 
فرسایش کاسه نمد ها و نشت از قسمت جلوی شفت خروجی  کاسه نمد باید تعویض گردد. 

 

 

 

 

تلفن : ۷-۶۵۶۱۰۹۸۶-۰۲۱ فکس ۰۲۱۶۵۶۱۰۸۳۲

info@sabalanvacuumpumps.com

تهران،بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج)،سه راهی شهریار ، شهرک صنعتی گلگلون،خیابان چهارم غربی،پلاک ۱۷

لینک های مفید