روغن در سیستم‌های Roots Blower و Roots Vacuum نقش‌های مهمی را ایفا می‌کند و برخی از این نقش‌ها عبارتند از: ۱. حفاظت در برابر سایش: روغن در سیستم Roots Blower و Vacuum برای حفاظت از قطعات در معرض سایش و فشار‌های بالا به کار می‌رود. قطعاتی همچون