دستورالعمل صحیح راه اندازی و کارکرد پمپ وکیوم رینگ آبی برای اولین استارت و همچنین بعد از انجام تعمیرات

1 – قبل از راه اندازی حتما از وجود سیال در داخل پمپ هم سطح محور مطمعن شوید (در غیر این صورت مکانیکال سیل بر اثر اصطحکاک داغ شده و از بین میرود)
2 – جهت چرخش موتور طبق علایم روی پمپ چک شود
3- در صورت امکان با تابلو ستاره مثلث (دو دور ) یا اینورتور راه اندازی شود در این صورت عمر مفید پمپ و راندمان پمپ بیشتر میگردد.
4- اگر پمپ وکیوم به صورت مستقیم به وسیله ی کوپلینگ با الکتروموتور کوپل شده باشد ،قبل از استارت حتما لقی کوپلینگ و در یک راستا بودن آن چک شود.
5 – به صورت هفتگی میزان صدا و لرزش پمپ و الکتروموتور چک شود (لازم به ذکر است در صورت مشاهده صدا و لرزش غیر عادی در پمپ ابتدا شیر cavitation را مقداری باز و در صورت قطع نشدن صدا و لرزش با سازنده تماس بگیرید.


کاویتاسیون چیست؟
کاویتاسیون هنگامی رخ می دهد که حباب های بخار شکل گرفته و همراه با پروانه حرکت کنند(آن چه موجب شکل گیری حباب بخار در وهله اول میشود، اندکی بعد مورد بحث قرار می گیرد) با حرکت حباب های بخار در طول پره پروانه، فشار اطراف حباب ها شروع به افزایش می کند. هنگامی که به نقطه ای برسیم که در آن فشار درونی آن باشد حباب متلاشی می شود این نوع فروپاشی به صورت خارجی رخ نمی دهد، بلکه در داخل آن اتفاق می افتد. لازم به ذکر است که فروپاشی حباب بهت صورت تکی اتفاق نمی افتد، بلکه توسط فروپاشی صدها حباب دیگر در نقطه ای بر روی هر پره ی پروانه احاطه شده است.