خرابی چرخ دنده بلوئر

خرابی چرخ دنده در سیستم roots blower

چرخدنده قطعه حیاتی روتس بلوئر در سیستم‌های روتس بلوئر قطعه اصلی و حیاتی سیستم تایمینگ یا چرخنده است که این قطعه به دلایل نبود روغن و حرارت و فشار بالا که در ادامه هر یک از موارد فوق را بررسی خواهیم کرد دچار نقص میگردد و با

ادامه مطلب
خوردگی تیرک و بدنه لوب بلوئر aerzen , ruboschi

صدا های نامعمول در کارکرد بلوئر

دلیل صدای های ناهنجار در بلوئر برای تشخیص و رفع دلیل صداهای نامعمول در بلوئر، باید موارد زیر را به دقت بررسی کرد: خرابی بلبرینگ‌ها: خراب شدن بلبرینگ‌ها و جدا شدن لوب‌ها از محور چرخش می‌تواند به دلیل اصطحاک و برخورد با بدنه، صدا و حرارت اضافی

ادامه مطلب
عیب یابی بلوئر و بازدید در محل

عیب یابی روتس بلوئر

عیب یابی و رفع عیب روتس بلوئر *فشار بیش از حد در خروجی بلوئر عیب بلوئر: ظرفیت هوای تولیدی بیش از حد هوای مورد نیاز است راه حل رفع عیب: – کم کردن سرعت دوران بلوئر و یا در صورت امکان تخلیه هوای اضافی در هوای آزاد

ادامه مطلب
چرخ دنده بلوئر و روتس وکیوم leybold - aerzen-ruboschi-و کلیه برندهای ایران buush

چرخ دنده روتس بلوئر”Time setting”

دنده روتس بلوئر به عنوان قطعه‌ای حیاتی در دستگاه‌های روتس بلوئر یا بلوئر ریشه‌ای، نقش اساسی در انتقال گازها و هواها دارد. تولید چرخ دنده روتس بلوئر به دقت و دقیق باید انجام شود تا عملکرد بهینه و کارایی دستگاه تضمین شود. در این مقاله، به تشریح

ادامه مطلب
تصفیه روغن سوخته

تصفیه روغن TF-2

تقطیر یا تقطیر کلاسیک، فرآیند جداسازی اجزا یا مواد از یک مخلوط مایع با استفاده از جوشاندن و تراکم انتخابی است. تقطیر خشک عبارت است از حرارت دادن مواد جامد برای تولید محصولات گازی (که ممکن است به مایع یا جامد متراکم شوند). روغن پایه (Base Lube

ادامه مطلب
تصفیه روغن سوخته

تصفیه روغن TF

همانطور که می‌دانید در همه‌ی ماشین‌ها و موتورها از روغن موتور استفاده می‌شود. از روغن موتور برای روان کردن قسمت‌های متحرک اتومبیل استفاده می‌شود و مانند خون در رگ‌های آن جاری است. بدون شک همه‌ی شما می‌دانید که با استفاده از روغن موتور می‌توانید راندمان ماشین خود

ادامه مطلب
پمپ وکیوم روتاری روغنی دومرحله و توضیح قطعات

ﮔﺎز ﺑﺎﻻﺳﺖ

ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﺿﻴﺢ در ﻣﻮرد ﮔﺎز ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﻣﻮرد ﺧﻼء و دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻼء و ﺳﭙﺲ در ﻣﻮرد ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع ﭘﻤﭗ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻼء ﺷﺮح داده ﺷﻮد. ﻻﻳﻪ ﺟﻮ ﭘﻴﺮاﻣﻮن زﻣﻴﻦ، ﻓﺸﺎري ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﻴﻪ اﺟﺴﺎم زﻣﻴﻦ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

ادامه مطلب
روتس وکیوم leybold1001-2001-3001

کاویتاسیون چیست؟

کاویتاسیون هنگامی رخ می دهد که حباب های بخار شکل گرفته و همراه با پروانه حرکت کنند(آن چه موجب شکل گیری حباب بخار در وهله اول میشود، اندکی بعد مورد بحث قرار می گیرد) با حرکت حباب های بخار در طول پره پروانه، فشار اطراف حباب ها

ادامه مطلب
پمپ وکیوم روتاری روغنی

پمپ روتاری روغنی

پمپ دوار تیغه ای به دو نوع پمپ دوار تیغه ای روغنی و پمپ دوار تیغه ای خشک تقسیم می شوند. در پمپ وکیوم تیغه ای، افزایش فشار ایجاد شده توسط کاهش حجم، اساس ایجاد وکیوم می باشد. این طراحی استاتیکی، فشار، وکیوم و یا ترکیب آنها

ادامه مطلب
aerzen blower

راهنمای استفاده از بلوئر

نکات و اقدامات مورد نیاز جهت راه اندازی پکیج بلوئر زمانی که بخواهیم یک پمپ بلوئر را برای اولین بار راه اندازی کرده و استارت کنیم و یا درصوت آن که بلوئر جهت تعمیر از شاسی جدا شده و پس از تعمیر مجددا نصب شده باشد مراحل

ادامه مطلب
  • 1
  • 2